-

5 vinkkiä ilmanpuhdistimen hankintaan

0 kommenttia

Puhtaan ilman merkitys ei ole koskaan ollut suurempi. Tuli se sitten ilmastoinnin tai ilmanpuhdistimen kautta. Markkinoilla on kuitenkin paljon eri vaihtoehtoja, joten miten valitset juuri teidän tarpeisiinne sopivan laitteen?

 

 

 

 

Johdanto

Maailman vapautuu vähitellen sulkutilasta ja ihmiset alkavat jälleen kerääntyä sisätiloihin. Ilmateitse leviävien tautien riski eskaloituu nyt konkreettisesti. Jatkuva etätyö, sosiaalisten kontaktien välttäminen ja kasvomaskit ovat tutkimusten mukaan heikentäneet ihmisten vastustuskykyä tavallista flunssaa ja muita hengitysteitse leviäviä viruksia vastaan. Tämä tarkoittaa myös Covid-19-virusta ja sen eri variantteja.

 

Yritykset ovat oikeutetusti huolestuneita työntekijöidensä, asiakkaiden ja osakkaiden turvallisuudesta. Suojauksen lisäksi halutaan myös vähentää poissaoloja ja lisätä tuottavuutta. Molemmat näistä tavoitteista pystytään saavuttamaan parantamalla sisätilan ilmanlaatua.  

 

Suomessa huonon ilmanlaadun aiheuttamien sairaspoissaolojoen vuosittaiset kustannukset ovat yli 400 miljoonaa euroa (Eduskunnan tarkastusvaliokunta). Suurin osa tästä arviosta muodostuu menetetystä tuotannosta, joka on seurausta päänsärystä, väsymyksestä ja sairauksien aiheuttamasta henkisestä pahoinvoinnista.

 

 World Green Building Council lainasi lausunnossaan tutkimusta, jossa sisäilman laadun parantaminen voi nousta yhtä tehokkaaksi tavaksi vähentää aerosolihiukkasten levittämien virusten tartuntoja kuin väestön 50-60 % rokotuskattavuus*.

Monilla rakennuksilla on kuitenkin haasteena saavuttaa Maailman terveysjärjestön suositusten mukainen 10 litraa/henkilö ilmanvaihdon taso. Tässä vaiheessa ilmanpuhdistuksen merkitys kasvaa. Toteutus voi olla erillisiä laitteita tai täydentävänä ratkaisuna käytetyn ilmastointijärjestelmän tukena.

 

Viisi vinkkiä, jos olet hankkimassa ilmanpuhdistinta

 

Teknologia

Teknologia pitää valita tarpeen mukaan. Kesäkuun 2021  tiedotteessa Tautien torjunnan ja ehkäisyn keskukset (CDC) suositteli käytettäväksi korkean erotusasteen (HEPA) -suodatinjärjestelmiä COVID-19 -hiukkasten suodattamiseen ja sen lisäksi bakteereja tappavaa ultraviolettivaloa (UVC), joka eliminoi virukset. Myös THL:llä on omat suosituksensa ilmanpuhdistimien teknologian valinnassa.

 

Miksi HEPA on hyvä? Koska se pysäyttää 99,97 % hiukkasista, joiden halkaisija vastaa 0,3 mikronia ja suodatusteho kasvaa niille hiukkasille, joiden halkaisija on pienempi tai vastaavasti suurempi kuin 0,3 mikronia. Covid-19 -hiukkasten koko on tavallisesti 0,1 mikronia, jos ne ovat aerosoleina ja vastaavasti yli 10 mikronia, jos ne koteloituvat pisaroihin. Tämä tarkoittaa, että HEPA-suodatin pysäyttää hiukkasista 99,99 %. HEPA-suodattimen tehokkuuden on todistanut myös NASA.

 

Voimakas ilmanvirtaus

CDC suosittaa myös tehostettua tuuletinjärjestelmää. Tehokkaan ilmastoinnin merkitys korostuu, jos ilmanpuhdistin ei pysty tehokkaasti kierrättämään ilmaa. Silloin siitä ei ole käytännössä hyötyä. Perinteiset HEPA-suodattimilla varustetut ilmanpuhdistimet eivät pysty korvaamaan sairaalatason laitetta, jossa on tehokas tuuletin. 

Tuuletin muodostaa korkean staattisen paineen, joka mahdollistaa riittävän ilmanvirtauksen HEPA-suodattimen läpi. Se tehostaa samalla ilman puhdistumista koko tilassa eikä vain laitteen ympärillä.

Parhaissa lääkinnällisen tason ilmanpuhdistimissa tehokkaaseen ilmakiertoon pystytään yhdistämään suhteellisen alhainen melutaso. Alhaisin ilmoitettu taso on tavallisesti 45 bBA ja se vastaa taustakohinan tasoa, joka on suositusrajana myös vauvan unikoneen melutasossa.

 

Haitalliset sivuvaikutukset

Haitalliset sivuvaikutukset liittyvät yleisesti ilmanpuhdistimiin, joissa käytetään lisänä teknologioita (perustuvat epäsuoriin kemiallisiin reaktioihin), jotka ovat vastakohtia täydentäville teknologioille (suodatus ja patogeenien suora tuhoaminen). 

Tohtori Marwa Zaatarin (arvostettu sisäilman laadun asiantuntija Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltain Green Building Councilin hallituksen jäsen) Avoimessa kirjeessä suositellaan ilmanpuhdistimien käyttämistä rakennuksissa ja viitataan Englannin  Hätätilojen tieteellisen neuvonantajaryhmän varoitukseen, jossa “UVA/UVB-valoon, ionisaatioon, plasmaan, sähköstaattiseen suodatukseen ja oksidaatioon perustuvien teknologioiden tehokkuudesta virusten torjunnassa ei ole riittävästi todisteita. Lisäksi prosessin aikana muodostuu merkittäviä toksikologisia riskitekijöitä”.

Tärkein vältettävä aine on otsoni, joka saattaa aiheuttaa ärsytystä ja vaurioittaa keuhkojen pieniä hengitysteitä.

UVC-valo katkaisee bakteerien ja virusten RNA-juosteen, jolloin ne tuhoutuvat. CDC suosittaa UVC-valoa, mutta sen käytössä on huomioitava kaksi tärkeää asiaa: ultraviolettilampun pitää olla koteloituna (ei vahingoita silmiä) ja aallonpituus pitää olla yli 240 nanometria (prosessi ei tuota otsonia).

 

Maine

Maine saattaa olla harhaanjohtava, koska monet suuret globaalit toimijat ovat lisänneet ilmanpuhdistimen tuotevalikoimaansa. Perinteisesti kodinkoneita myyvät globaalit jättiläiset valmistavat pieniä laitteita kotitalouskäyttöön, mutta ne eivät tarjoa sairaalatason suojausta toimistoihin tai kaupallisiin tiloihin. 

Markkinoinnin väitteet ovat liioittelevia ja jopa perusteettomia, jolloin oikean tiedon erottaminen fiktiosta on haastavaa useimmille insinööreille ja konsulteille, puhumattakaan yrityksien johtajista, kouluista, hoitokodeista, kaupoista ja terveydenhuollon toimijoista. 

 

Tärkeintä on tarkistaa seuraavat asiat: 

  • puolueettomat tieteelliset testit
  • mittaukset todellisessa käytössä (ei alle 20 m3 kammioissa) 
  • arvostettujen laboratorioiden ja järjestöjen vahvistamat väitteet.

Valmistajien omat testaukset eivät ole riittäviä.

 

Lisäksi kannattaa tarkistaa asiakastarinoista oman alan yrityksiä ja kysyä heiltä kokemuksia. Useimmiten ihmiset jakavat mielellään näkemyksensä, jos siitä on apua yleiseen terveyteen vaikuttavan päätöksen tekemisessä.

Tarkista myös valmistajan vastuullisuus ja valmiudet järjestää tuotteen ja tarvikkeiden kierrätys.

 

Kustannukset

 

Viimeisenä vinkkinä on ajatella hankintaa investointina, ei pelkkänä kustannuksena. Kustannusten vertailussa pitää huomioida myös hyödyt. Pienet kotitalouskäyttöön tarkoitetut puhdistimet ovat huomattavasti halvempia kuin sairaalatasoiset laitteet. Ei varmasti ole yllätys, mutta ne ovat myös melko tehottomia. Sitä saa mitä tilaa.

Vertaa myös siirrettävien ilmanpuhdistimien hintaa suhteessa uuden ilmastointijärjestelmän investointiin. Kustannuksena puhdistimet ovat murto-osa, ratkaisu saadaan käyttöön heti ja tuotantoon ei aiheudu mitään katkoksia. Moderni ilmanvaihtojärjestelmä on varmasti ideaalinen ratkaisu, mutta useissa rakennuksissa kustannukset ja myös remontin aiheuttamat keskeytykset ovat merkittäviä. 

 

Mieti tulevaisuuteen

 

Omistat hankkimasi ilmanpuhdistimet ja ne siirtyvät mukana muutettaessa uusiin toimitiloihin. Ilmastointijärjestelmää et saa mukaan. Viimeinen kustannustekijä on ehkä kaikkein tärkein: alhaiset ylläpitokustannukset. Ilmanpuhdistimet kuluttavat vähän sähköä. Kulutus vastaa jääkaappia ja on vain muutaman sentin päivässä. Se on aika minimaalinen kustannus verrattuna ilmastointijärjestelmään. Lisäsäästöjä saavutetaan myös siinä, että sisään tulevaa ilmaa ei tarvitse erikseen lämmittää tai viilentää (hiilipäästöt). Saavutetuilla säästöillä ilmanpuhdistimien hankintakustannus on hyvinkin perusteltua.

 

Päätelmä

Terveyden turvaaminen on pääasia, joten ilmanpuhdistimen valinta kannattaa tehdä harkiten. CDC suosittaa tutustumaan aiheeseen huolellisesti. 

 

Tärkeintä ilmanpuhdistimen valinnassa on suosia vain todistettavasti toimivaa teknologiaa, jota myös kansalliset ja kansainväliset terveysviranomaiset suosittelevat. Lisää tähän teknologiaan vielä tehokas ilmankierto ja puolueettomat testit.

Suhteellisen pienellä investoinnilla ja alhaisilla käyttökustannuksilla pystytte saavuttamaan laadukkaan sisäilman tason. Valitse viisaasti ja ilmanpuhdistin toimii henkilöstön, asiakkaiden, potilaiden, opiskelijoiden ja myös vieraiden henkivartijana 24x7.

 

Katso myös: Miksi toimistoon tarvitaan ilmanpuhdistin?