-

Miksi toimistoon tarvitaan ilmanpuhdistin?

0 kommenttia

Miksi toimistolle tarvitaan ilmanpuhdistin? Tähän artikkeliin olemme koonneet viisi perustetta, joita kannattaa miettiä ennen ilmanpuhdistimen hankintaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisällysluettelo

 

Sisäilman puhdistuksen merkitys on viimeisen parin vuoden aikana tiedostettu entistä akuutimmaksi aiheeksi. Ilman epäpuhtaudet/saasteet, ilmavälitteisesti leviävät virukset ja bakteerit sekä huonon ilmanlaadun aiheuttamat sairaudet nousevat esille eri keskusteluissa. Erilaiset tieteelliset tutkimukset sisäilman laadusta ovat lisänneet yleistä kiinnostusta ja myös tietoisuutta puhtaan sisäilman pidemmän aikavälin terveysvaikutuksista. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa ja hyvän ilmanvaihdon merkitys on entisestään korostunut koronan leviämisen seurauksena.

Viisi perustetta ilmanpuhdistimen valintaan

1. Ilman saasteiden/epäpuhtauksien poistaminen

WHO:n mukaan ilmansaasteiden seurannaisvaikutuksena kuolee vuosittain 7 miljoonaa ihmistä. Yhdeksän kymmenestä ihmisestä hengittää saastunutta ilmaa, jonka epäpuhtauksien määrä ylittää WHO:n suositusten raja-arvot.

Ilman epäpuhtaudet ilmenevät usein hienojakoisina pienhiukkasina (PM2.5 partikkelia), jotka aiheuttavat vakavia terveyshaittoja imeytyessään verenkiertoon. Monet näistä hienojakoisista hiukkasista siirtyvät sisätiloihin ulkoilmasta. Yleisimpiä ovat ajoneuvojen päästöt, savu, homesienet, siitepöly ja tomu. Oman terveysriskinsä aiheuttavat myös eläinpöly ja kaikki muut allergeenit.

National Geographicin artikkelissa ‘Pollutions Toll on the Body’ luetellaan epäpuhtaan ilman suorat terveysvaikutukset: aivorakenteen muutokset, kohonnut riski sairastua Alzheimerin tautiin, hermoston kehityshäiriöt, keuhkoahtaumatauti, sydän- ja verisuonitaudit, munuaissairaudet, hengityselinten sairaudet, allergiat, astma ja syöpä. Epäpuhtauksien pitoisuus sisätiloissa on yleisesti 2 - 5 kertaa korkeampi kuin ulkoilmassa ja sisätilan ilma voi sisältää jopa 900 potentiaalisesti vaarallista kemikaalia, pienhiukkasia ja bioperäisiä partikkeleita. Ilmanpuhdistimet poistavat useimmat epäpuhtaudet ja mahdollistavat turvallisemman hengitysilman.

2. Tartuntojen ehkäisy

WHO:n mukaan Covid-19 leviää pääasiassa ilmateitse, ei saastuneiden pintojen kautta. Mutta Covid on vasta jäävuoren huippu... Monet ilmateitse leviävät taudit ovat yleistyneet, kuten SARS, MERS, tuberkuloosi ja norovirus.

Ilmateitse leviävien tautien tartuntariski kasvaa uhkaavasti, kun ihmiset palaavat etätöistä takaisin toimistoille. Tutkimukset osoittavat, että pitkittynyt etätyö, sosiaalisen elämän puuttuminen ja kasvomaskin käyttö heikentävät ihmisten immuunijärjestelmää ja se altistaa meidät entistä pahemmin ilmateitse leviäville viruksille ja myös tavalliselle flunssalle.

 Lancet varoittaa lääkkeille vastustuskykyisistä bakteeri-infektioista, joiden ennustetaan aiheuttavan vuoteen 2050 mennessä 10 miljoonaa vuosittaista kuolemaa. Kustannusvaikutukset tuotannon menetyksinä globaalissa taloudessa ennustetaan nousevan yli sataan biljoonaan (USD). WHO, CDC, UK SAGE, THL ja kaikki johtavat terveysviranomaiset ovat samaa mieltä siitä, että ilmateitse leviävissä tartunnoissa ilmanvaihto on avainasemassa. Tartunnan saaneet henkilöt hengittävät ulos patogeeneja sisältäviä aerosolihiukkasia, jotka leviävät helposti avoimissa toimistotiloissa. Puhumattakaan niistä tiloista, joissa on puutteellinen ilmanvaihto ja suuri ihmismäärä. Tautien leviämistä voidaan hillitä tehokkaasti ilmanpuhdistimilla.

3. Työn tuottavuuden parantaminen

Yritysten menestykseen vaaditaan fyysistä kanssakäymistä. Kahdenkeskiset tapaamiset ja ideariihet stimuloivat uusia ideoita ja kehittävät yrityksen kulttuuria. Yksinkertaisesti siitä syystä useimmat yritykset haluavat henkilöstön takaisin toimistolle. 

Osa työntekijöistä on kuitenkin eri mieltä. Korona-ahdistus ja etätöihin tottuminen aiheuttavat vastarintaa. Yritysten pitää houkutella työntekijät takaisin toimistolle ja se vaatii toimenpiteitä tartuntojen estämiseen. Ratkaisu on ilmanpuhdistimet. 

Paluu toimistolle nostaa tuottavuutta, mutta vain jos hengitettävä ilma on puhdasta. Suomessa huonon ilmanlaadun aiheuttamien sairaspoissaolojoen vuosittaiset kustannukset ovat yli 400 miljoonaa euroa (Eduskunnan tarkastusvaliokunta). Suurin osa tästä summasta muodostuu menetetystä tuotannosta, joka on seurausta päänsärystä, väsymyksestä ja sairauksien aiheuttamasta henkisestä pahoinvoinnista. Sairaudet ja poissaolot ovat tuottavuuden pahimpia vihollisia.

Huono sisäilman laatu aiheuttaa muutakin kuin terveysongelmia. Harvardin yliopiston uuden tutkimuksen mukaan se pienentää myös käytettävissä olevaa aivokapasiteettia, jolloin työntekijän tuottavuus laskee. Tutkimuksessa osoitetaan selkeä syy-yhteys ilmassa olevien pienhiukkasten ja mentaalisten testien tulosten välillä. Tulokset huononivat samassa suhteessa ilman epäpuhtauden kanssa. Vastaavasti puhdistettu ilma paransi aivojen suorituskykyä, joka vaikutti suoraan muistiin, tuotokseen, innovaatiseen toimintaan ja strategiseen päätöksentekoon. 

4. Ilmanvaihdon tukeminen/parantaminen

Koronapandemian seurauksena WHO on nostanut hienojakoisten hiukkasten poistamiseen vaadittavaa ilmanvaihdon suositusarvoa 10 litraan sekunnissa / henkilö.

Useissa toimistoissa se on aika epärealistinen tavoite. Ajatellaanpa esimerkiksi kokous- ja konfrenssitiloja, joissa on kerralla paljon ihmisiä ja etäisyydet ovat pieniä. Myös joissakin uusissa ja muuten moderneissa rakennuksissa ilmanvaihto on puutteellisesti järjestetty.

Näissä olosuhteissa CDC suosittaa ilmanpuhdistimia "mahdollistamaan tehokkaan ilmanvaihdon, jos sitä ei saavuteta ulkoilman käsittelyllä". CDC ja myös THL ja muut johtavat terveysviranomaiset suosittavat  erikseen ilmanvaihdon tueksi siirrettäviä HEPA-suodatuslaitteita, joissa HEPA-suodattimen lisäksi on tehokas tuuletinjärjestelmä. Bakteereja tappava ultraviolettivalo listataan myös yhdeksi täydentäväksi tekniikaksi SARS-CoV-2 -viruksen tuhoamiseksi. HEPA-ilmanpuhdistimien käyttöä suositellaan, koska ne on tutkimuksissa (myös NASA:n testit) todettu tehokkaiksi hienojakoisten pienhiukkasten (alle 0,3 mikronia ja 100 % tehokkuus 0,01 mikroneille) suodattamaiseen ilmasta.  Mikroskooppisten hiukkasten lisäksi HEPA-suodatin nappaa tehokkaasti myös 10 mikronin kokoisia hiukkasia. Tämä on tyypillinen koko virushiukkasille, jotka leviävät pisaratartuntojen mukana.

5. Kustannustehokas ratkaisu

Taloudelliselta kannalta ajateltuna siirrettävien ammattitason ilmanpuhdistimien kustannus on murto-osa koko ilmastointijärjestelmän uusimiseen verrattuna. Asennukset eivät aiheuta käyttökatkoksia ja hyödyt saa heti. Rullaa laitteet sisään ja laita virta päälle.

Myös saavutettava energiansäästö kannattaa huomioida. Ilmastoinnin tehostaminen joko luonnollisilla keinoilla tai mekaanisesti tarkoittaa isompaa ulkoilman määrää sisään rakennukseen ja ilman käsittelyä tavoiteltuun lämpötilaan. Tähän vaaditaan yleensä aina joko jäähdytystä tai lämmitystä, joka aiheuttaa lisää energiakuluja ja isomman hiilijalanjäljen. Ilmastointijärjestelmien kustannukset ovat 2/3 toimistojen ja julkisten tilojen energiankulutuksesta. Ilman käsittely oikeaan lämpötilaan muodostaa noin puolet koko rakennuksen ilmastointikuluista. Ei siis kannata tuoda kaikkea puhdasta ilmaa ulkoa, koska puhdistamalla osa ilmasta saavutetaan tavoiteltu ilmanvaihdon taso alhaisemmalla sähkönkulutuksella ja hiilipäästöillä. Ilmanpuhdistin kuluttaa sähköä suunnilleen saman verran kuin jääkaappi, joten sen päivittäiset käyttökulut ovat vain muutaman sentin luokkaa. Saavutetut säästöt näkyvät suoraan yrityksen tuloksessa.

Katso myös: 5 vinkkiä ilmanpuhdistimen hankintaan​​​​​​​

Pyydä tarjous!