-

Myrkyllinen savu vaatteissa aiheuttaa palomiehille terveysriskin

0 kommenttia

Palomiehen työn vaarallisuus ei rajoitu pelkästään pelastustehtäviin ja tulipaloihin, vaan riskit jatkuvat myös sammutustöiden jälkeen. Noki, savu ja muut haitalliset kaasut imeytyvät varusteisiin ja vaatteisiin ja kulkeutuvat niiden mukana myös sisätiloihin.

Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet ovat peräisin palosavusta, joka laskeutuu ja imeytyy vaatteisiin tulipalojen yhteydessä ja leviää eteenpäin sisätiloissa. Pitkäaikaisena altistumisena tämä tarkoittaa myös selkeää terveysriskiä, joka voi aiheuttaa syöpää tai muita vakavia sairauksia. Puhdas paloasema -mallin (Skellefteåmodellen) perusajatuksena on minimoida riskitekijät, jotka aiheuttavat palomiesten altistumisen palosavulle ja muille haitallisille kaasuille.

Olennaisena osana tähän liittyy myös likaisten, puolipuhtaiden ja puhtaiden tilojen ilmassa olevien savukaasujen suodatus ja leviämisen estäminen. Tämän mallin mukaisesti olemme kartoittaneet paloaseman eri tiloihin soveltuvia ilmanpuhdistusratkaisuja, jotka tukevat Puhdas paloasema -mallin tavoitteiden toteutumista paloasemilla ja ajoneuvoissa.

Hengitysteitse ja ihokosketuksen kautta leviävät hiukkaset

Hengityksen kautta hiukkaset imeytyvät keuhkoihin ja verenkiertoon ja esim. varusteita riisuttaessa altistumisen aste on suoraan verrannollinen aikaisempiin saastuneisiin ympäristöihin, kun vaatteisiin kerääntyneet hiukkaset pöllähtävät suun kautta hengitysteihin. Savukaasut ja vaaralliset aineet leviävät myös ihokosketuksen kautta, kun käsitellään saastuneita laitteita tai välineitä ajoneuvoissa, pelastuspaikalla tai paloasemalla.

Ultrapienet hiukkaset ovat kooltaan alle 0,1 μm (mikrometri) ja ne kulkeutuvat verenkierron mukana elimistön ja myös aivoihin. Pidemmän aikavälin altistuminen ultrapienille hiukkasille aiheuttaa isoimmat terveysriskit ja se tiedostettu myös useissa tutkimuksissa.

Puhdas paloasema -mallin tavoitteena on minimoida tilanteet, joissa palomiehet altistuvat vaarallisille aineille. 100-prosenttista suojaa emme pysty takaamaan, mutta paloaseman ja autojen sisätilojen suojaaminen tehokkailla ammattitason ilmanpuhdistusratkaisuilla on iso askel oikeaan suuntaan.

Investointi terveyteen ja työhyvinvointiin

Paloaseman sisäilman suodatus ja puhdistaminen on suora investointi työhyvinvointiin. Puhtaassa ilmassa vireystila säilyy hyvänä ja se vaikuttaa suoraan positiivisesti työympäristön ilmapiiriin. Myös sairauslomat vähenevät ja työvuorojen suunnittelu helpottuu, kun haitallisten hiukkasten lisäksi ilmavälitteisesti leviävät bakteerit ja virukset poistetaan sisäilmasta tehokkaasti.

Lue esitteestä lisätietoja asiantuntijoidemme suunnittelemasta ratkaisusta likaisten, puolipuhtaiden ja puhtaiden tilojen ilmanpuhdistuksen toteutukseen tai katso Puhdas paloasema -mallin esittelyvideo. Lisätietoja aiheesta kerromme etäpalaverissa tai sitten tulemme mittareiden kanssa paikanpäälle tekemään alkukartoitusta.

Aerobusters Oy                                                                               

Hans Brunila (Ins.)                                                                               


Kommentit

Ei kommentteja