-

Sisäilman laadun merkitys

0 kommenttia

Sisäilman laatu on erittäin tärkeä osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Se voi vaikuttaa merkittävästi ihmisen oireisiin ja jopa sairastumiseen. Sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kosteus ja homevauriot, epäpuhtaudet, ilmanvaihto, ilman lämpötila ja ilmankosteus sekä hajut.

Kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä Suomessa. Ympäristöministeriön arvion mukaan Suomessa altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille 600 000−800 000 ihmistä. Kosteusvauriot voivat johtaa terveysongelmiin, kuten hengitystieoireisiin ja ihottumiin. Kosteusvaurioiden aiheuttamat hengitystieoireet ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä, mutta ne voivat olla vaarallisia henkilöille, joilla on jo hengitystieongelmia, kuten astmaa.

Epäpuhtaudet ovat myös tärkeä tekijä sisäilman laadussa. Ne voivat olla esimerkiksi pölyä, hiukkasia tai kemikaaleja, jotka saattavat aiheuttaa oireita ihmisille. Epäpuhtaudet voivat tulla esimerkiksi rakennuksen rakenteista tai huonekaluista, ja ne voivat aiheuttaa esimerkiksi nenän, silmien ja kurkun ärsytysoireita sekä väsymystä ja päänsärkyä.

Ilmanvaihto on myös tärkeä tekijä sisäilman laadussa. Riittämätön ilmanvaihto voi johtaa tunkkaiseen ja kuivaan ilmaan, mikä voi aiheuttaa oireita ihmisille. Ilmanvaihdon lisääminen voi auttaa parantamaan sisäilman laatua ja vähentämään oireita.

Ilman lämpötila ja ilmankosteus ovat myös tärkeitä tekijöitä sisäilman laadussa. Liian kuuma tai kylmä ilma voi aiheuttaa oireita ihmisille, ja liian kuiva ilma voi aiheuttaa esimerkiksi ihon kuivumista ja ärsytystä. Ilmankosteus puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka mukavaa ja miellyttävää ilma on hengittää.

Hajut ovat myös tärkeitä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Ne voivat tulla esimerkiksi kemikaaleista, huonekaluista tai rakennusmateriaaleista. Hajut voivat aiheuttaa oireita ihmisille, kuten päänsärkyä ja nenän ja silmien ärsytystä.

Työpaikoilla sisäilman laatu voi olla heikompaa kuin kotona. Finterveys 2017 -tutkimuksen mukaan työikäisistä vastaajista 8 % ilmoitti joskus saaneensa kotonaan oireita sisäilmasta, kun taas noin 250 000 ihmistä on joskus elämänsä aikana käynyt lääkärissä pääasiassa sisäilmasta johtuvien oireiden tai sairastelun takia. Työpaikoilla yleisimmin koettuja olosuhdehaittoja ovat tunkkainen ja kuiva ilma, riittämätön ilmanvaihto, veto ja epämiellyttävät hajut. Yleisimpiä oireita ovat nenän, silmien ja kurkun ärsytysoireet sekä väsymys ja pään raskaaksi tunteminen. Terveydenhuollossa koetaan useammin haittoja ja oireita kuin kouluissa ja toimistoissa.

Sisäilman laatuun voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Yksi tapa on selvittää ja korjata kosteus- ja homevauriot ajoissa. Myös riittävä ilmanvaihto ja sopiva ilman lämpötila ja ilmankosteus ovat tärkeitä sisäilman laadun kannalta. Rakennuksen rakenteet ja huonekalut voivat myös vaikuttaa sisäilman laatuun, joten niiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon sisäilman laatu.

Sisäilman laadun parantamiseksi voidaan myös käyttää erilaisia ilmanpuhdistuslaitteita tai vaihtaa esimerkiksi kemikaaleja sisältäviä puhdistusaineita vähemmän haitallisiin vaihtoehtoihin. Sisäilman laatuun voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi kasvattamalla kasveja, jotka puhdistavat ilmaa ja lisäävät ilmankosteutta.

Sisäilman laatu on tärkeä osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia, ja sen parantaminen esimerkiksi ammattitason ilmanpuhdistimilla on kannattava investointi omaan terveyteen.

Katso tarkempia tutkimuksia Rensairin ammattitason ilmanpuhdistimien vaikutuksesta sisäilman laatuun.

 


Kommentit

Ei kommentteja